Business Analyst

Sinds februari 2011 ben ik business analyst voor ABN AMRO, IT International, Investments. Mijn werk spitst zich toe op tooling voor Portfolio Management & Analysis, Investment Risk Monotoring, en Investment Strategy & Research.


Van 1999 tot februari 2011 was ik IT architect voor ABN Amro. Binnen ABN Amro Services IT heb ik op verschillende terreinen gewerkt, zoals:


+ Infrastructuur voor het kantorennet

  1. +Technische referentie architectuur voor webapplicaties,

  2. +Product domeinen (kasfunctie, debitcards, verzekeren, facility management)


Details vindt u in mijn CV, die ik u graag toestuur (E: jaap <at> vddoes.net).


Ik werkte bij Private Banking International. De scope van PBI is met name Europa, maar ook Azië. Ik was er verantwoordelijk voor architectuur in de breedste zin van het woord: functioneel, applicatief en (ten dele) infrastructureel.


Voorbeelden van onderwerpen waaraan ik werkte zijn:

+ De Private Banking frontoffice architectuur. Deze betrof de future state van de IT die private bankers en client service teams ondersteunt bij klantcontact en investering adviezen.

+ De Private Banking backoffice architectuur. Deze betrof de future state van de generieke functies op het standaard core banking systeem en haar satelliet systemen, en hoe hierbij algemene functies van ABN Amro IT kunnen worden hergebruikt.


Ik was actief in diverse integratie activiteiten, hield toezicht op het werk van vendoren, verzorgde kennisdeling, en was subject matter expert voor enkele globale applicaties.


Buiten ABN Amro ben ik lid van de werkgroep Web 2.0, die deel is van het Nederlandse Architecten Forum (NAF). Hiervoor verzorg ik presentaties en publicaties; o.a. voor het LAC 2009.